Bel ons
Heb jij een vraag over het MNM JumpJobs project?

VOKA, Itzu Jobs, Squire, VRT en de Vlaamse Overheid slaan met MNM JumpJobs de handen in elkaar rond een positief verhaal voor jongeren binnen bedrijven. We geven jongeren van
verschillende opleidingsniveaus de kans om een betaalde werkervaring (van minstens 4 weken) op te doen bij tal van bedrijven. Zowel jongeren die nét afgestudeerd zijn als jongeren die al even op
zoek zijn naar werk kunnen participeren. 

Heb jij een technische vraag / probleem met Squire?

Bij een technische vraag over of problemen met het Squire platform kan je contact opnemen met Squire.
support@squire.be

FAQ's

Wat is MNM JumpJobs?

Hoe biedt MNM JumpJobs een werkervaring aan?

Wat is de doelgroep?

Wat is Squire?

Wat met de verzekering voor de jongere / stagiair?

Welke overeenkomst wordt er gebruikt?

MNM JumpJobs

Wat is MNM JumpJobs?
MNM JumpJobs biedt jongeren de sprong naar een eerste job. Via MNM JumpJobs kunnen jongeren 4 weken lang een betaalde werkervaring opdoen bij een straf bedrijf in de buurt. Zowel studenten die de handen uit de mouwen willen steken of jongeren die pas of misschien al even op zoek zijn naar werk kunnen aan de slag. Zo kunnen jongeren de nodige ervaring opdoen die goed van pas zal komen in hun latere loopbaan. 

Wat zijn de belangrijkste redenen om mee te doen aan de campagne? Wat zijn mijn voordelen?
Jongeren hebben het niet altijd gemakkelijk om een job te vinden. Door mee te doen aan MNM JumpJobs kan jij als bedrijf jongeren een kans geven om meer werkervaring op te doen. Bovendien kan je jouw bedrijf promoten als werkgever bij potentieel nieuwe werknermers.

Wat is de minimum leeftijd?
Jongeren kunnen deelnemen vanaf 18 jaar.
(Tot 30 jaar)

Hoe lang loopt het project?
MNM JumpJobs loopt van 31/01/2022 t.e.m. 31/08/2022


Hoe biedt MNM JumpJobs een werkervaring aan?

Hoe definieer je werkervaring?
Binnen MNM JumpJobs willen we jongeren ervaring laten op doen in een echte werkervaring. Hier zijn twee mogelijkheden:

Hoe lang duurt de werkervaring in een bedrijf?
Een werkervaring binnen het project MNM JumpJobs duurt minstens 4 weken en maximaal 6 maanden.

Voor hoeveel studenten/jonge werkzoekenden moeten we een werkervaring van minstens 4 weken zoeken?
Bedrijven zijn vrij te kiezen in het aantal werkervarings-plekken die worden aangeboden.

Welke type werkervaringen mogen we aanbieden? Wat zijn de verwachtingen?
Als bedrijf ben je vrij welk soort werkervaring je aanbiedt. Het is de bedoeling dat jongeren competenties kunnen verwerven en zo meer ervaring kunnen opdoen die ze later in een job kunnen inzetten.

De stageplaatsen (i.k.v. een studie) in het bedrijf zijn al ingevuld, kan ik nog deelnemen aan het project?
Je kan als bedrijf nog deelnemen aan het project. Met dit project willen we verschillende jongeren bereiken: 

Als de stageplaatsen in het kader van een opleiding ingevuld zijn, kan je nog steeds bekijken om jongeren los van een opleiding een werkervaring aan te bieden.

Wat wordt van mij als bedrijf concreet verwacht? Dienen we een peter / meter te voorzien?
Als bedrijf voorzie je een plek waar een jongere een werkervaring kan opdoen en zorg je ervoor dat de juiste competenties verworven worden.

Het bedrijf staat in voor de begeleiding van de jongere tijdens de stage en wijst onder zijn personeelsleden een peter/meter aan, die de doelstelling van de werkervaring bewaakt, de jongere opvolgt en de werkervaring samen met de jongere evalueert tijdens en op het einde.


Wat is de doelgroep?

Welke jongeren doen mee aan dit project? Gaat het om schoolgaande jeugd?
MNM Jump Jobs richt zich tot jongeren (vanaf 18 jaar) met of zonder diploma, die al dan niet in het kader van een studie een stageplek zoeken.

Welke achtergronden hebben de jongeren? Wat zijn de profielen van de jongeren?  
Dit is heel divers. Met dit project willen we verschillende jongeren bereiken: 

Als we kijken naar opleidingsachtergronden dan zijn er 4 categorieën: Middelbaar, Hogeschool, Universiteit en ‘Andere’. Onder deze laatste categorie vallen de jongeren/studenten die via andere instanties een stage moeten lopen (bvb het volwassenonderwijs). 

Via welke kanalen komen de jongeren? (scholen, VDAB, organisaties die jongeren begeleiden naar de arbeidsmarkt, …?)
Jongeren worden via de campagne opgeroepen om deel te nemen aan MNM Jump Jobs. MNM JumpJobs is een project van VRT (MNM), VOKA, Itzu Jobs, Squire en de Vlaamse Overheid. Communicatie gebeurt door deze partners naar bedrijven, stakeholders en organisaties. Om de matching te realiseren tussen de stageplaatsen en de jongeren wordt gebruik gemaakt van het platform Squire.


Wat is Squire?

SQUIRE
Waar kan ik als bedrijf mijn werkervaring aanbieden?

Je kan mee doen via www.mnmjumpjobs.be. Daar wordt je via een knop doorverwezen naar het platform van Squire. 

Wat is Squire?
Squire is een platform waarbij bedrijven en jongeren gematcht worden op basis van hun verwachtingen, ambities en demografische gegevens.

Hoe werkt Squire?

Is het administratief eenvoudig om mij in te schrijven?
Squire is een gebruiksvriendelijk platform dat het makkelijk maakt om een match te vinden tussen stagebedrijf en stagiair. Inschrijven is dan ook eenvoudig.


Wat met de verzekering voor de jongere / stagiair?

Als bedrijf ben je verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering voor de jongere / stagiair. Vergeet dit zeker niet in orde te brengen.


Welke overeenkomst wordt er gebruikt?

Binnen MNM JumpJobs willen we jongeren ervaring laten opdoen in een echte werkervaring. Er kunnen hiervoor 2 soorten overeenkomsten opgemaakt worden.

   

Stageovereenkomst (in schoolverband)

Wie maakt de stageovereenkomst op?
De stageovereenkomst wordt opgemaakt door de school zelf. Van zodra je als bedrijf een jongere een stageplaats kan bieden binnen schoolverband, loopt alles via de school.

Wat gaat het mij als bedrijf kosten? Is er een loon, onkosten, verzekeringen voorzien?
Een stage in schoolverband kost niets voor een bedrijf. 

Wat is de juridische basis van de stageovereenkomst?
De juridische basis wordt opgesteld door de school. Voor elke school is dat anders. Daarvoor dien je rechtstreeks met de school contact op te nemen.

   

Beroeps inlevingsstage (BIS)

Wat is een BIS-overeenkomst?

Een BIS-overeenkomst verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Hoe vraag ik als bedrijf een BIS aan?

  1. Maak een opleidingsplan

  2. Laat je opleidingsplan goedkeuren door VDAB

  3. Maak een BIS-contract op

  4. Regel praktische zaken voor de start van de BIS

Hoe maak ik een opleidingsplan?

Heb je een match met een jongere? Maak dan een opleidingsplan op in het Nederlands. 

In je opleidingsplan beschrijf je 3 zaken: 

Om je als bedrijf te helpen hebben wij een sjabloon voorzien die je kan gebruiken:

Via deze databank met basisopleidingsplannen kan je het basisplan gebruiken die volgens de juiste situatie voldoet. https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/opleidingsplannen#databank

Waar moet ik mijn opleidingsplan laten goedkeuren?
Via dit formulier van VDAB vraag je een goedkeuring aan: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/formulier/bis_form
Doe dit ten laatste 3 weken voor de gewenste startdatum. De aanvraag kan maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. VDAB laat je weten of je opleidingsplan is goedgekeurd en hoelang de BIS gaat duren.

Hoe maak ik een BIS-overeenkomst op?

Hier vind je een overeenkomst die gebruikt kan worden in het kader van MNM JumpJobs. Vul die nog aan met de juiste gegevens en laat dit ondertekenen. 

 

Welke praktische zaken moet ik regelen voor de start van de BIS?

Wie maakt de overeenkomst op?

De BIS-overeenkomst wordt opgesteld door het bedrijf zelf. In het kader van MNM JumpJobs wordt een template voorzien die heel gemakkelijk in te vullen is door de bedrijven.

Hoeveel moet ik betalen voor een BIS?

Tijdens de BIS betaal je geen loon of RSZ, enkel een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. 

De vergoeding bedraagt maandelijks minimum de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor een voltijdse BIS. Voor een deeltijdse stage mag dit bedrag pro rata worden berekend volgens de opleidingsbreuk. Deze stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing, maar niet aan RSZ. Voor meer info kan je terecht bij je sociaal secretariaat.

Je moet bedrijfsvoorheffing betalen op de vergoeding. 

Kom ik in aanmerking voor een BIS?

Je komt in aanmerking als privébedrijf, overheidsbedrijf of non-profitbedrijf dat gevestigd is in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Iedereen die in België mag werken, kan een BIS bij je doen.

Voorwaarde is wel dat de stage op vrijwillige basis gebeurt en bedoeld is om extra vaardigheden en competenties te verwerven op de werkvloer. 

Een BIS is níet toegelaten in deze gevallen: 

Wie volgt de jongere op?

Zoek binnen het bedrijf een stagementor die de jongere opleidt en begeleidt.

Wat als mijn kandidaat een uitkering ontvangt?

Dan kan hij tijdens zijn voltijdse BIS een deel van zijn werkloosheidsuitkering blijven ontvangen op voorwaarde dat hij een vrijstelling van beschikbaarheid krijgt van VDAB.
De kandidaat mag zijn BIS pas starten als zijn vrijstelling goedgekeurd is.


Heb je nog verdere vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contacteer ons

Zoek je een job of een geschikte werknemer voor je bedrijf?