Bel ons
Heb jij een vraag over het MNM JumpJobs project?

VOKA, Itzu Jobs, Squire, VRT en de Vlaamse Overheid slaan met MNM JumpJobs de handen in elkaar rond een positief verhaal voor jongeren binnen bedrijven. We geven jongeren van
verschillende opleidingsniveaus de kans om een betaalde werkervaring (van minstens 4 weken) op te doen bij tal van bedrijven. Zowel jongeren die nét afgestudeerd zijn als jongeren die al even op
zoek zijn naar werk kunnen participeren. 

Heb jij een technische vraag / probleem met Squire?

Bij een technische vraag over of problemen met het Squire platform kan je contact opnemen met Squire.
support@squire.be

FAQ's

Wat is MNM JumpJobs?

Wat is Squire?

Hoe biedt MNM JumpJobs een werkervaring aan?

Wat is de verloning voor deze stage / betaalde werkervaring?

Ben ik verzekerd tijdens de werkervaring?

Wat als ik intussen een job heb? Kan ik dit contract nog annuleren?

Geldt dit als een stage voor mijn school?

Kan ik eventueel vast in dienst na deze stage?

Wat kan ik bijleren?

Wie zal mij begeleiden? Krijg ik een peter of meter toegewezen?

Kan ik na mijn stage een referentie krijgen voor mijn cv?

Via welke instantie loopt het contract? Via mijn stagebedrijf of via VDAB?

Kan VDAB mij nog verplichten om opleiding te volgen of andere dingen van mij verwachten tijdens mijn werkervaring?

Wat als ik een uitkering ontvang?

Wat gebeurt er met mijn beroepsinschakelingstijd tijdens mijn werkervaringstraject?

Hoe wordt telewerk geïmplementeerd in mijn stage? Mag ik (gedeeltelijk) thuiswerken?

Kan de werkgever vragen of ik gevaccineerd ben?

Wat als ik geen match heb?

Welke overeenkomst wordt er gebruikt?

Wat is MNM JumpJobs

MNM JumpJobs
MNM JumpJobs biedt jongeren de sprong naar een eerste job. Via MNM JumpJobs kan je minstens 4 weken lang een betaalde werkervaring opdoen bij een straf bedrijf in de buurt. Zowel studenten die de handen uit de mouwen willen steken als jongeren die pas of misschien al even op zoek zijn naar werk kunnen aan de slag. Zo kan jij de nodige ervaring opdoen die goed van pas zal komen in je latere loopbaan.

Wat zijn de belangrijkste redenen om mee te doen aan de campagne? Wat zijn mijn voordelen?
Jongeren hebben het niet altijd gemakkelijk om een job te vinden. Door mee te doen aan MNM JumpJobs krijg jij de kans om meer werkervaring op te doen. Een mogelijke start voor jouw carrière.

Wat is de minimum leeftijd?
Je kan vanaf 18 jaar deelnemen aan het project.
(Tot 30 jaar)

Hoe lang loopt het project?
MNM JumpJobs loopt van 31/01/2022 t.e.m. 31/08/2022


Wat is Squire?

SQUIRE
Waar kan ik op zoek gaan naar een bedrijf om mijn werkervaring op te doen?

Je kan mee doen via www.mnmjumpjobs.be. Daar wordt je via een knop doorverwezen naar het platform van Squire. 

Wat is Squire?
Squire is een platform waarbij bedrijven en jongeren gematcht worden op basis van hun verwachtingen, ambities en demografische gegevens.

Hoe werkt Squire?

Is het administratief eenvoudig om mij in te schrijven?
Squire is een gebruiksvriendelijk platform dat het makkelijk maakt om een match te vinden tussen stagebedrijf en stagiair. Inschrijven is dan ook eenvoudig.


Hoe biedt MNM JumpJobs een werkervaring aan?

Hoe definieer je werkervaring?
Binnen MNM JumpJobs willen we jongeren ervaring laten op doen in een echte werkervaring. Hier zijn twee mogelijkheden:

Hoe lang duurt de werkervaring in een bedrijf?
Een werkervaring binnen het project MNM JumpJobs duurt minstens 4 weken en maximaal 6 maanden.


Wat is de verloning voor deze stage / betaalde werkervaring?

Als je de werkervaring doet in het kader van een BIS overeenkomst bedraagt de vergoeding maandelijks minimum de helft van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI) voor een voltijdse BIS. 


Ben ik verzekerd tijdens de werkervaring?

Het bedrijf is verantwoordelijk voor de arbeidsongevallenverzekering tijdens jouw werkervaring. Vraag dit zeker even na bij jouw bedrijf, zodat dit niet over het hoofd wordt gezien.


Wat als ik intussen een job heb? Kan ik dit contract nog annuleren?

Zowel jij als het bedrijf, kan de overeenkomst beroepsinlevingsstage eenzijdig beëindigen met een opzeggingstermijn van drie dagen, zonder dat er een schadevergoeding verschuldigd is.

Wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt gesloten, kan jijzelf de overeenkomst beroepsinlevingsstage met een opzeggingstermijn van één dag beëindigen zonder schadevergoeding,.

In onderling overleg kan de overeenkomst beroepsinlevingsstage beëindigd worden zonder termijn of schadevergoeding. 


Geldt dit als een stage voor mijn school?

Je kan binnen MNM JumpJobs ook een stage doen voor je opleiding.Binnen een opleiding wordt er tussen de school en de stagiair een stageovereenkomst opgemaakt. Het bedrijf voorziet een stageplaats voor de student.


Kan ik eventueel vast in dienst na deze werkervaring?

Dit dien je te bespreken met het bedrijf waar je jouw werkervaring opdoet, afhankelijk van de evaluaties en eventueel openstaande arbeidsplaatsen.


Wat kan ik bijleren?

Wat kan ik bijleren tijdens mijn werkervaring?
Je kan op Squire aangeven waar jouw interesses liggen en waar je graag op wil focussen tijdens je werkervaring. Dit kan met het bedrijf worden vastgelegd in het opleidingsplan. Op bepaalde tijdstippen zal er geëvalueerd worden of je werkervaring aansluit bij dit opleidingsplan. 

Hoe worden doelstellingen bepaald? 
Je sluit samen met de werkgever een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische modaliteiten van de stage beschreven worden.

Krijg ik een opleiding tijdens mijn werkervaring?
De precieze inhoud van de werkervaring/stage wordt vastgelegd in het opleidingsplan en gebeurd in samenspraak met het bedrijf. In het geval van een BIS, dient dit goedgekeurd te worden door VDAB


Wie zal mij begeleiden? Krijg ik een peter of meter toegewezen?

Vanuit het bedrijf zal er een peter of meter worden aangesteld om jou te begeleiden. Hij of zij zal je wegwijs maken in het bedrijf en tijd nemen om je tussentijds en op het einde van de werkervaring te evalueren.


Kan ik na mijn stage een referentie krijgen voor mijn cv?

De bedoeling van MNM JumpJobs is om jongeren zonder of met weinig ervaring een zetje te geven in de arbeidsmarkt. Natuurlijk kan je deze ervaring dan ook op je cv zetten. Bespreek met je meter of peter van het bedrijf of je hem of haar mag opgeven als referentie.


Via welke instantie loopt het contract? Via mijn stagebedrijf of via VDAB?

Als je een werkervaring doet via de BIS-overeenkomst wordt de overeenkomst gesloten tussen jou en het bedrijf.


Ik krijg een uitkering, kan VDAB mij nog verplichten om opleiding te volgen of andere dingen van mij verwachten tijdens mijn werkervaring?

Als je werkervaring minstens 4 weken duurt en dit voor minstens 20 uur per week, kan je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen. 
https://www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend


Wat als ik een uitkering ontvang?

Ontvang je een werkloosheids- of inschakelingsuitkering? Of ben je verplicht ingeschreven tijdelijk werkloos? Dan kan je een deel van je uitkering behouden. Voorwaarde hiervoor is dat je een vrijstelling van beschikbaarheid aanvraagt bij VDAB.
https://www.vdab.be/vrijstellingen/niet-erkend


Wat gebeurt er met mijn beroepsinschakelingstijd tijdens mijn werkervaringstraject?

Om ervoor te zorgen dat je Beroepsinschakelingstijd tijdens je werkervaring blijft verder lopen, moet je ervoor zorgen dat je ook tijdens de werkervaring actief op zoek gaat naar werk en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Je neemt best voor het begin van de werkervaring contact op met je VDAB-bemiddelaar.


Hoe wordt telewerk geïmplementeerd in mijn werkervaring? Mag ik (gedeeltelijk) thuiswerken?

Afhankelijk van de huidige maatregelen kunnen er afspraken gemaakt worden tussen jou en het bedrijf om (deels) thuis te werken.


Kan de werkgever vragen of ik gevaccineerd ben?

Een werkgever kan dit vragen, maar je bent niet verplicht te antwoorden. Als je deze informatie deelt met het stagebedrijf, mag het bedrijf deze informatie niet opslaan. Dit mag eveneens geen verschil maken in de opstart of verderzetting van de samenwerking.


Wat als ik geen match heb?

Indien je via Squire geen match vindt, kan je steeds zelf op zoek gaan naar een bedrijf waar je een werkervaring wil opdoen.


Welke overeenkomst wordt er gebruikt?

Binnen MNM JumpJobs willen we jongeren ervaring laten opdoen in een echte werkervaring. Er kunnen hiervoor 2 soorten overeenkomsten opgemaakt worden.

   

Stageovereenkomst (in schoolverband)

Wie maakt de stageovereenkomst op?
De stageovereenkomst wordt opgemaakt door de school zelf. Van zodra je als bedrijf een jongere een stageplaats kan bieden binnen schoolverband, loopt alles via de school.

Wat gaat het mij als bedrijf kosten? Is er een loon, onkosten, verzekeringen voorzien?
Een stage in schoolverband kost niets voor een bedrijf. 

Wat is de juridische basis van de stageovereenkomst?
De juridische basis wordt opgesteld door de school. Voor elke school is dat anders. Daarvoor dien je rechtstreeks met de school contact op te nemen.

   

Beroeps inlevingsstage (BIS)

Wat is een BIS-overeenkomst?

Een BIS-overeenkomst verschaft een wettelijk kader om stage te lopen in een onderneming. Het is geen arbeidsovereenkomst, maar een opleidingscontract waarbij er vaardigheden en competenties aangeleerd worden op de werkvloer.

Hoe vraag ik een BIS aan?

  1. Maak een opleidingsplan

  2. Laat je opleidingsplan goedkeuren door VDAB

  3. Maak een BIS-contract op

Hoe maak ik een opleidingsplan?

Heb je een match met een bedrijf? Maak dan samen met het bedrijf een opleidingsplan op in het Nederlands. 

In je opleidingsplan beschrijf je 3 zaken: 

Om je te helpen hebben wij een sjabloon voorzien die je kan gebruiken:

Via deze databank met basisopleidingsplannen kan je het basisplan gebruiken die volgens de juiste situatie voldoet. https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/opleidingsplannen#databank

Waar moet ik mijn opleidingsplan laten goedkeuren?
Via dit formulier van VDAB vraagt het bedrijf een goedkeuring aan: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/formulier/bis_form
Doe dit ten laatste 3 weken voor de gewenste startdatum. De aanvraag kan maximaal 3 maanden in de toekomst liggen. VDAB laat je weten of je opleidingsplan is goedgekeurd en hoelang de BIS gaat duren.

Hoe maak ik een BIS-overeenkomst op?

Hier vind je een overeenkomst die gebruikt kan worden in het kader van MNM JumpJobs. Vul die nog aan met de juiste gegevens en laat dit ondertekenen. 

 

Wie maakt de overeenkomst op?

De BIS-overeenkomst wordt opgesteld door het bedrijf zelf. In het kader van MNM JumpJobs wordt een template voorzien die heel gemakkelijk in te vullen is door de bedrijven.


Heb je nog verdere vragen?

Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Contacteer ons

Zoek je een job of een geschikte werknemer voor je bedrijf?